Siber Olay Müdahale (SOME)

Siber Olay Müdahale (SOME)


Ülkemizde siber güvenlik yapılanmasını sağlamak amacıyla teknik ve hukuki yaptırımları içeren çalışmalar neticesinde siber güvenliğin önemi dikkate alınarak 20 Ekim 2012’de Resmi Gazete’de Bakanlar Kurulu Kararı olarak “Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar” yayınlanmıştır. Bu karar ile siber güvenlik alanına yönelik usul, esas ve standartları onaylamak, bunların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla da “Siber Güvenlik Kurulu” oluşturulmuştur. Siber Güvenlik Kurulunun gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonucunda da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayımlanan eylem planı kabul edilmiştir.

Bilişim sistemlerinde yaşanan ihlal olayları profesyonel bakış açısıyla değerlendirilerek ek aksiyonlar alınmadığı takdirde, benzeri olaylarla tekrar tekrar karşılaşma riski katlanarak artmaktadır. Her olay bir tecrübe olarak detaylı incelenmeli ve tekrar yaşanmaması için gerekli önlemleri alınmalıdır.

Buradan Hızlıca Teklif Alabilirsiniz

NarDC SOME Hizmeti


Kurumların “güvenliğe yatırım yapıyoruz ve güvendeyiz” anlayışı ile gerçek manada güvenli olmaları birbirinden farklı ancak karıştırılan bir durumdur. NarDC “Siber Güvenlik Tatbikat Hizmeti” ile kurumun dış ve iç güvenlik bileşenlerini (çalışanlar dahil) siber saldırgan gözüyle gerçek hayattakine benzer bir saldırı simülasyonu yapılarak ölçülebilir.

Siber Tatbikat Hizmeti sızma testi veya güvenlik denetimi hizmetlerinden farklıdır. Hizmet boyunca kurum için yapılan tüm güvenlik yatırımlarının (Loglama, Antivirüs, Ips, Firewall, bilgilendirme vb.) gerçek bir siber saldırı karşısında ne kadar işe yaradığı somut bulgularla ortaya çıkarmaktadır.

SOME tatbikatlarının klasik sızma testlerinden en önemli farkı hedef sistemin sahip olduğu güvenlik önlemlerinin ve güvenlik birimi çalışanlarının efektif olarak ölçülmesi ve somut değerlerle raporlanmasıdır.