Seviye Tespit ve İyileştirme Hizmeti

Seviye Tespit ve İyileştirme Hizmeti


NarDC “Siber Güvenlik Tespit Çalışması” ile kurumların güvenlik seviyeleri ve yaptıkları güvenlik yatırımlarının kurum güvenliğine sağladığı katkı ortaya çıkartılmaktadır. Kurumlar, verilerinin güvende olup olmadığını kullandıkları güvenlik teknolojilerini denetleyerek saptayabilirler.

“Siber Güvenlik Tespit Çalışması” kapsamında gerçekleştirilen teknik analizler ile kurumun bilgi sistemlerine ait siber güvenlik olgunluk seviyesi somut parametrelerle ortaya koyulmakta ve sistemi güvenlik açısından etkileyebilecek bilgi teknolojileri risklerine karşı önlemler sunulmaktadır.

Buradan Hızlıca Teklif Alabilirsiniz

Faydaları Neler?


Seviye tespit ve iyileştirme hizmeti sonrasında sunulan raporla kurumlar, bilgi güvenliği alanındaki uygulamalarının ne kadar etkin olduğunu, bu alandaki eksik noktalarını ve iyileştirme alanlarını görebilmektedirler. Bu rapor ile olası bir siber saldırı karşısında kurumun durumunun ne olacağı net bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Siber Güvenlik Seviye Tespit ve İyileştirme Hizmeti’nin en önemli noktalardan biri de “Ne kadar güvendeyiz?” sorusunun cevabı verilerle yanıtlanmaktadır. Diğer taraftan sunulan rapordaki her bir kontrol maddesi, yıllık plan içerisinde düzenli olarak takip edilmekte ve bu sayede ölçümlenen siber güvenlik durumu kontrol altında tutulabilmektedir.