Sürekli Siber Güvenlik Danışmanlığı

Sürekli Siber Güvenlik Danışmanlığı

Siber güvenlik ve bilgi güvenliği danışmanlığı kurumların iç ve dış tehditlerden korunmasını amaçlamaktadır. Kurum bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini doğrulayarak iletimi ile saklanması sırasında bilgi güvenliği politikalarının doğru bir şekilde uygulanması için gerekli olan uygulamaları amaçlamaktadır. Bu işlemlerin devamlılığını sağlamak için gelişen teknoloji ve yenilenen siber saldırılar sırasında sürekli güvenlik danışmanlığı zorunlu bir hale gelmiştir.

Siber güvenlik danışmanlığı kapsamında “siber saldırgan” olarak da tanımlanan kötü niyetli kişilerin kullandıkları teknikler, hedef sistem üzerindeki zafiyetleri tespit etmek için kullandıkları araçlar, sistemleri ele geçirmek için kullanılan istismar kodları ve web uygulamalarına yönelik saldırılar ile saldırganların pisikolojileri ele alınmaktadır.


Bu hizmet kapsamında NarDC olarak, kurumunuzla bir yıllık bir süre içerisinde belirli ve önceden planlanmış bir program dahilinde güvenlik danışmanlığı hizmeti sunmaktayız. Dört haftada bir gün gerçekleşecek bu danışmanlık hizmeti kapsamında kurumun IT altyapısında güvenlik riski oluşturabilecek yapılanmaların varlığı veya yeni projelerde olası güvenlik risklerinin neler olabileceği gibi konu başlıkları ele alınmaktadır. Aynı şekilde kurum bünyesinde yer alan güvenlik altyapısındaki log kayıtları analiz edilecek ve olası şüpheli durumların detaylı analizi yapılmaktadır.

Sürekli Siber Güvenlik Danışmanlığı Hakkında


Bu hizmet kapsamında ayrıca olası bir siber olaya müdahale edip (bilgi hırsızlığı, şantaj, hacking, vb gibi olaylarda) müşteri bünyesinde yer alan ve ilgili olayların çözülmesinde kullanılacak gerekli sayısal delilleri elde etme ve bu delilleri analiz edip, gerekli raporları hazırlama hizmeti de yer almaktadır.
NarDC olarak kurumların IT sistemleri, ağ bütünlüğü, etki alanları ve IT operasyonları ile güvenlik hizmetlerinin bütünleşik bir yapıda ve mümkün olduğunca doğru bir şekilde yürümesini sağlamak adına ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri sağlamayı hedefliyoruz.

Sürekli Siber Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti

Siber güvenlik danışmanlığı kapsamında yapılan görüşmeler sonucu verilecek olan danışmanlık hizmetinin genel çerçevesi müşteriden gelen talepler doğrultusunda belirlenerek NarDC danışman kadrosu tarafından kurumun envanteri, internet ortamındaki varlığının haritası çıkartılır. Ardından sızma testleri, web güvenliği veya yerel pentest gibi yöntemler uygulanmaktadır.